ບໍ່ຄວນພາດໂອກາດດີໆແບບນີ້ ກວດພະຍາດມະເລັງປາກມົດລູກ ຟີ

ທີມງານຂອງພວກເຮົສຂໍແຈ້ງຂ່າວດີສຳລັບສຸພາບສະຕີ ເປັນພິເສດ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2017 ມີຊ່ຽວຊານລົງ ມາ ກວດພະຍາດມະເລັງປາກມົດລູກ ຟີ ສະຖານທີ່ໃຫ້ບລິການແມ່ນຕຶກພັນຕະແພດ (ແຂ້ວ) ຊັ້ນສອງ ກົົງກັນຂ້າມກັບຕະຫຼາດ ຂົວດິນ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາໃຫ້ບໍລິການ ພາກເຊົ້າ 8:30-11:30 ພາກແລງ 1:30-3:30 ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຈົນຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ  ບໍ່ຄວນພາດໂອກາດດີແບບນີ້ ເພາະ ໂອກາດດີໆແບບນີ້ ດົນໆມີຄັ້ງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ 021 22 28 83, 021 21 40 55

Posted in ຂ່າວ and tagged .