ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບພືດພັນໃໝ່ເກືອບ 2,000 ຊະນິດທົ່ວໂລກ

ສວນພືດອັງກິດໄດ້ມີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບພຶສາຊາດໃນທົ່ວໂລກວ່າ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບພືດຊະນິດໃໝ່ ປະມານ 1,730ຊະນິດໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ ທີ່ສາມາດນຳມາເປັນອາຫານ ແລະ ສະກັດມາເປັນຍາໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນເຖີງການເຊີງເລີກຂອງຜົນສະທ້ອນໃນການປ່ຽນແປງຂອງ ດີນ, ຟ້າ, ແລະ ອາກາດໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ພືດທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມໜ້າ ແລະ ໃບໜາ ສາມາດດຸດຊືມນຳ້ໄດ້ມີປະສິດທິພາບສຸງກວ່າ ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ດີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາເລື່ອງພະຍາດພຶດ ແລະ ສັດຕູພຶດ ຕາມຄາດຄະເນວ່າ: ຖ້າຫາກບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການສະກັດກັ້ນໃຫ້ດີ, ກະສິກຳທົ່ວໂລກກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນທະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສາເຫດດັງກ່າວແມ່ນຍ້ອນໃນຍຸກໂລກາວິວັດແມ່ນມີຄວາມກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຕີບໂຕ ເພາະສະນັ້ນ, ກະສິກຳຈື່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບການຄ້າ ແລະ ການດຳລົງຊິວິດຂອງມະນຸດ.

ຂໍຂອບໃຈ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມເສດສະຖິດ ສະບັບ 1021, ໜ້າ A5, ວັນທີ 22 ພຶດສາພາ 2017.

and https://www.google.co.th/search?q=world+plants&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikgI7_xIXUAhXMMY8KHXnuDccQ_AUIBigB&biw=1366&bih=657#q=world+plants&tbm=isch&tbs=rimg:CbTG-rk1AV32Ijj-ecPM7Y6NIPyJ_1m58tDVDfbbuhOsV6k2X6QViBxgNIrJGI7e_1DQ96ZpLhmumWe2Y1V8lONmxxVyoSCf55w8ztjo0gEfCgShtdAQcaKhIJ_1In-bny0NUMRInJ6K6MmK-8qEgl9tu6E6xXqTRFa2y1wycn3ASoSCZfpBWIHGA0iEViXWla2JHZIKhIJskYjt78ND3oRXq-Biz_1rqfgqEglmkuGa6ZZ7ZhEOuUZdEMm-zioSCTVXyU42bHFXEeL9_1xFiShlA&imgdii=DY5Jg25IwZnq3M:&imgrc=_nnDzO2OjSBcGM:

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ, ສາລະໜ້າຮູ້.