ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ “ເປັນຫຍັງໄດ້ກິ່ນຝົນ” ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກດີ

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ ເປັນຫຍັງໄດ້ກິ່ນຝົນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກດີ

ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ສືກ ແລະ ມັກເວລາຝົນຕົກເຊົາໃໝ່ໆ ເຊີ່ງຈະຮູ້ສືກອາລົມດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກສົດຊື່ນເປັນພິເສດ.

          ນັກວິທະສາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ເຮົາຖືກຖ່າຍທອດຄວາມມັກກີ່ນຂອງຝົນມາຈາກບັນພະບູລຸດຂອງເຮົາ ຊຶ່ງໃນອະດີດແມ່ນອາໄສຝົນໃນການດຳລົງຊີວິດ,ຊີວິດຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ, ນັກວິທະຍາສາດ ຈິ່ງໃຫ້ຄວາມສົນ ໃຈທີ່ຈະຄົ້ນຫາວ່າ ຍອ້ນຫຍັງ ກິ່ນຝົນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກອາລົມດີ ແລະ ກິ່ນເຫລົ່ານັ້ນມີທີ່ມາຈາກໃສກັນແທ້ ?.

ທັ້ງນີ້ ເວລາຝົນຕົກເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິ່ນອອກມາຫລວງຫຼາຍ ຊິ່ງໜິ່ງໃນນັ້ນຄືກີ່ນທີມີຊື່ເອີ້ນວ່າ ເພດທິຣຄໍໍ(Petrichor) ເຊີ່ງມາຈາກຊື່ນັກວິທະຍາສາດ 2 ຄົນ ທີ່ຄົ້ນພົບກິ່ນນີ້ ໂດຍກກິ່ນນີ້ມັກເກີດຂື້ນໃນຊວງ ເວລາຝົນເຊົາຕົກໃໝ່ໆ. ເຊີ່ງເກີດໄດ້ຈາກຈາກສອງສາເຫດ ໄດ້ແກ່ ສາເຫດ1: ມາຈາກນ້ໍາມັນລືກລັບບາງຊະນິດທີ່ ພືດໄດ້ສ້າງຂື້ນ ແລະ ສະສົມເອົາໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ຝົນບໍ່ຕົກ ແລະ ເມື່ອຝົນຕົກລົງມານ້ຳຝົນກໍ່ຈະຊະລ້າງນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຟຸ້ງໄປໃນອາກາດ.

ສ່ວນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ້ນ ເພດທິຣຄໍ່ (Petrichor) ກໍ່ຄືສານເຄມີບາງສະນິດຊຶ່ງຢູ່ໃນແບັກທີເຣຍ ເອັກຕິໂມນາຍຊິດ (actinomycetes) ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນ ໂດຍແບັກທີເຣຍຊະນິດນີ້ຈະລອຍສູ່ອາກາດເວລາຝົນ ຕົກ ແລະ ເມື່ອກິ່ນທັງສອງຊະນິດລອຍຂື້ນສູ່ອາກາດ ແລະ ລວມຕົວກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ້ນ ເພດທິຣຄໍ (Petrichor) ເຊີ່ງເປັນກິ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນມັກນັ້ນເອງ ໂດຍກິ້ນຊະນິດນີ້ມີຄວາມຫອມຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສືກ ສົດຊື້ນ,ມີແຮງ, ກະປີ້ກະເປົ່າ.

          ນອກຈາກນີ້ ກິ່ນຂອງ ໂອໂຊນ ກໍ່ເປັນອີກກິ່ນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສືກສົດຊື້ນກະຊຸ່ມກະຊວຍ ເມື່ອເຮົາອອກ ໄປທີໂລງເມື່ອເວລາຝົນຕົກ ໂດຍກິ່ນຂອງໂອໂຊນນັ້ນ ມາຈາກພາວະຝົນຕົກຟ້າຄະນອງ ຟ້າແລບ ຟ້າຮ້ອງ ເຊີ່ງປະຈຸ ໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນບັນຍາກາດເຫຼົ່ານັ້ນຈະແຍກ ໂມເລກູນຂອງອອກຊີເຈນ ແລະ ໄນໂຕເຈນ ອອກຈາກກັນ, ໂມເລກຸນທີ່ ຖືກແຍກອອກຈາກກັນ ກໍ່ຈະລວມຕົວກັນກັບສານເຄມີອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນອາກາດກ່າຍເປັນໂອໂຊນ ເຊີ້ງໂອໂຊນັ້ນມີກິ່ນ ຄ້າຍໆຄືກັບ ຄໍຣຣີນ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮູ້ສືກກະຊຸ້ມກະຊວຍ ແລະ ສົດຊື່ນໃຫ້ກັບເຮົາ.

          ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການລາຍງາຍຂອງນິຕິຍະສາດ Smitsonian ເຖີງການວິໄຈກ່ຽວກັບກິ່ນຝົນອີກວ່າ ກິ່ນຝົນທີ່ເກີດຂື້ນໃນຕອ້ນບາຍຂອງລະດູຮອ້ນນັ້ນ ເປັນກິ່ນທີ່ຫອມທີ່ສຸດນຳອີກ ໂດຍການວິໄຈເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ສີຂຽວຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຕ່າງໆ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ສືກ ເພີດເພີນກັບກິ່ນຂອງຝົນຫຼາຍຂື້ນເປັນພິເສດ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງສະຫຼູບໄດ້ວ່າ ກິ່ນຝົນສາມາດສ້າງຄວາມຮູ້ສືກກະຊຸ່ມກະຊວຍ,ຮູສືກມີແຮງ,ອາລົມດີ. ຍອ້ນສາເຫດນີ້ເອງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກດີເວລາດົມກິ່ນຝົນທີລອຍເຂົາມາໃນດັງສູບເຂົ້າປວດເລີກໆແລ້ວປອ່ຍຄາບຣອນອອກມາແຮງໂອຍຈັງແມ່ນມີແຮງ ຊຸມເຈົ້າວ່າບໍ່ແຕ່ເຖີ່ງວ່າຝົນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກດີປານໃດກໍຕາມຝົນ ເອງກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປ່ວຍໄຂໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຄວນຫຼີກລ້ຽງການຕາກຝົນເປັນເວລາດົນ ແລະ ຢາລືມກັ້ງຄັນຮົມໃຫ້ຕົວເອງ ແລະ ຄົນຂ້າງໆ ແດ່ເດີ;

 

ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີຈາກທີມງານ buysoldonlineສະບາຍດີ.

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ, ສາລະໜ້າຮູ້ and tagged .