ກະຊວງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຊື່ສານ:ແຈ້ງການ ການກວດກາປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ ການຕໍ່ທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຂັ້ນສາມ .LA ແລະ ການຕໍ່ທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສູງແຫ່ງຊາດ .LA

ແຈ້ງການ ການກວດກາປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ ການຕໍ່ທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຂັ້ນສາມ .LA ແລະ ການຕໍ່ທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສູງແຫ່ງຊາດ .LA

Source:http://www.mpt.gov.la/news/topic/?news=113

Posted in ຂ່າວ, ທົ່ວໄປ, ເທັກໂນໂລຢີ and tagged .