ຄວາມຮູ້ສືກຂອງນາງເອກຫນັງ 18+ ຊິບາສະ ອາມານິ

ໜັງປະເພດນີ້ທີ່ເຮັດອອກມາໃຫ້ເຫັນ  ຄືຈະເຫັນແຕ່ມູມທີ່ຖືກຕຽມມົດແລ້ວ ແຕ່ເບິື້ອງຫຼັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ ວ່າມັນເປັນແນວໃດຈົນ ນາງເອກຊື່ດັງ ຊິບາສະ ເປີດເຜີຍວ່າ…..

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງບອກກ່ອນວ່າ ຊິບາຊະ ອາມານິ ຕອນນີ້ໄດ້ຢຸດເປັນນາງເອກໜັງປະເພດນີ້ໄປແລ້ວ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວອອກ ກໍ່ເພາະວ່າ ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຢູ່ໃນວົງການ ໄລຍະ 7 ກວ່າປີ. ຄືວ່າ ລາວຮູ້ສືກເບື່ອຕໍ່ກັບການໄຊ້ປາກ ໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍ, ແລະ ໃນການເຂົ້າສາກຂົ່ມຂືນ ລາວກໍ່ຖືກທຸບຕີແທ້ ແຖມຍັງຖືກຢຽບຫົວ, ກົດຂົ່ມສາລະພັດ ເຊິ່ງກວ່າຈະຖ່າຍແລ້ວກໍ່ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວນັ້ນເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ ແລະ ຕົນໂຕກໍ່ມີແຕ່ຮອຍຊ້ຳ.

 

ອາຊີບນີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນອາຊີບທີ່ ບໍ່ມີຍິງຄົນໄດຢາກຈະປະເຊີນ ແນ່ນອນ ເຊິ່ງໃນຕອນນີ້ລາວບອກວ່າ ມີຄວາມສຸກທີ່ຫຼຸດພົ້ນອອກມາໃດ້ ເຊິ່ງ ໃນຕອນນີ້ມີຄວາມສຸກດີ.

 

 

 

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ and tagged .