ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງເຮືອນເຮົາຢູ່ຈື່ງມີຮອຍແຕກແຫງ ຫຼື ຊໍ້າລຸດ?

ທາງທິມງານ ຊື້-ຂາຍ ອອນລາຍຂໍນຳເອົາຂໍ້ມຸນມາຝາກເຊີ່ງເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

ເຮືອນເປັນບ່ອນທີ່ເຮົາທຸກຄົນອາໄສຢູ່ , ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນເຮົາສ້າງ ແລະ ຕາຍໃສ່ເມື່ອບັ້ນປາຍຂອງຊິວີດ ແຕ່ພວກເຮົາເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງສ້າງເຮືອນບໍຮອດປີ ເຮືອນຂອງພວກເຮົາກະເປ້ເພ ແລະ ຊໍາລຸດແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາເບີ່ງສາເຫດນຳກັນວ່າຍ້ອນຫຍັງ ?

 

  • ຍ້ອນການຕັ້ງເສົາຕໍມໍບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ນ້ອຍເກີນໄປ)
  • ຍ້ອນການຕັ້ງເສົາເຂັມບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ຖ້າເປັນອາຄານ ຫຼື ເຮືອນລາຍຊັ້ນ)
  • ເສົາບໍ່ສາມາດຮັບນຳໜັກທີ່ໜັກເກີນໄປ
  • ຍ້ອນການເຄື່ອຍຍ້າຍຂອງໜ້າດີນ

 

ທັງໝົດນີ້ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການຊໍາລຸດຂອງເຮືອນ ເຊີ່ງບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດຈະຫຼົງລືມໃນຈຸດນີ້ກໍ່ເປັນໄດ້.

ຂໍຂອບໃຈແຫ່ງຂໍ້ມຸນຈາກ:

https://www.google.co.th/search?q=house+broken&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX6uCh1IDUAhWNNpQKHUSyDQUQ_AUIBigB&biw=1366&bih=657#imgdii=pQZdQ-yS3bDIZM:&imgrc=J4_RVHe6ROnEiM

https://bankumka.com/content/45566e3c2eb9970

 

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ, ສາລະໜ້າຮູ້.