ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ: ແຈ້ງຮັບສະໝັກຊຽວຊານພາຍໃນດ້ານການຂຽນໂປຣແກຣມບັນຊີຄູ່ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສືກສາກອນໄວຮຽນ,ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສືກສາ, ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ແຈ້ງຮັບສະໝັກຊຽວຊານພາຍໃນດ້ານການຂຽນໂປຣແກຣມບັນຊີຄູ່( National TA Programmer for Duble Entry Account Software Accounting Division,DOF) ພາຍໃຕ້ໂຄງການສືກສາກອນໄວຮຽນ(Early Childhood Education Project)ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສືກສາ, ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ລາຍລະອຽດສາມາດໂຫລດເບີ່ງໄດ້ໃນຟາຍຂ້າງລຸ່ມ)

ຮັບສະໜັກຊ່ຽວຊານ

Source:http://www.moe.gov.la

 

Posted in ຂ່າວ, ພັກ-ລັດ and tagged .