ຫຍ້າຍຸບ

ສົງໃສມາຕະຫຼອດ ວ່າເປັນຫຍັງມັນຄືຍຸບ ທີແທ້ແມ່ນຍ້ອນອັນນີ້

ສົງໃສມາຕະຫຼອດ ວ່າເປັນຫຍັງຫຍ້າຍຸບຍອມ ເວລາຕ້ອງມັນຄືຍຸບໃບເຂົ້າທັນທີ ທີແທ້ແມ່ນຍ້ອນ…

ກ່ອນຈະໄປຮູ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າຊະນິດນີ້ຍຸບ ເວລາທີ່ຖືກສຳພັດ ຄວນຮູ້ເຖິງຊັບພະຄຸນຂອງມັນກ່ອນ, ເຊິ່ງປະຊາຊົນທົ່ວດັ່ງເດີມ ແລະ ປະຈຸບັນນຳໄຊ້ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຫຍ້າຊະນິດນີ້ເປັນຢາ ພື້ນບ້ານ ຮັກສາອາການເຈັບປວດ ຫຼື ບວມຈາກແມງໄມ້ມີພິດກັດ ຫຼື ສິ່ງຂອງກະທົບ ແລະ ເປັນຢາຊ່ວຍປິ່ນປົວເບົາຫວານ, ແລະ ມີບາງທ້ອງຖິ່ນນຳໄຊ້ ຕົ້ມໃສ່ນ້ຳດື່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແກ້ເມື່ອຍ ຈາກການເຮັດວຽກ.

ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍຸບເວລາທີ່ເຮົາໄປຊຸນມັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນມີສຳພັດວິເສດ ຫຼື ມີປະສາດສຳພັດດອກ ມັນຍຸບໂຕກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຂະບວນການສູນເສຍນ້ຳພາຍໃນກຸ້ມເຊວ ບໍໍລິເວນກ້ານຂອງໃບຢ່າງກະທັນຫັນ ສະນັ້ນເລີຍເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ໃບຍຸບໂຕເຂົ້າ ແລະ ຜ່ານເວລາໃດໜຶ່ງນ້ຳກັບມາລໍ້ລ້ຽງກໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນບານຂື້ນຄືນອີກ.

 

ມີວີດີໂອສາທິດ:


ພືດຊະນິດນີ້ເປັນພືດທີ່ວິເສດ ເປັນຢາໄດ້ ແລະ ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍເພາະມັນເກີດທົ່ວໄປຕາມເດື່ນເຮືອນ, ເດື່ນສວນ ຫຼື ຕາມຄັນນາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ນີ້ຫຍັງວ່າຄົງຈະເຮັດໃຫເຮົາໝົດຄວາມສົງໃສລະນໍວ່າເປັນຫຍັງມັນເຈິ່ງຍຸບໃບ.

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .