ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ !

ທີມງານຂອງພວກເຮົາຊອຫາວຽກດີໆ ມາໃຫ້ທ່ານ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເຊີນອ່ານທາງນີ້ ປະຈຸບັນນີ້ ທາງ ບໍລິສັດເຄບີດີ ການພີມ ແລະ ປ້າຍ ຕ້ອງການຮັບສະມັກພະນັກງານອອກແບບ ແລະ ຜະລິດປ້າຍ ມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

– ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

– ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

– ມີປະສົບການຈະຮັບຜິດຈາລະນາເປັນພິເສດ

– ສົນໃຈຕິດຕໍ່:020 22208922,32728555  ເງິນເດືອນດີ ສາມາດລົມກັນໄດ້ກ່ຽວກັບເງິນເດືອນ

Posted in ຂ່າວ and tagged .