ຕ້ອງການຂາຍດີນສວນດ່ວນຕາແມັດໜື່ງ 200 ບາດ

ຕ້ອງການຂາຍດີນດ່ວນຈຳນວນ 4 ເຮັກຕາປາຍ ໃນລາຄະ 1 ແມັດລະ 200 ບາດ ແຕ່ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ຖ້າຕ້ອງການຊື້ແທ້.

ສະຖານທີ່ແມ່ນຕິດກັບເສັ້ນທາງໄປ ຄະນະກະເສດສາດ ນາບົງ ແຕ່ຫ່າງຈາກທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ປະມານ 5 ກິໂລແມັດ.

ດີນດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໜອງປາ, ຣິສອດ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈໄດ້ ເພາະມີຫ້ວຍໃຫຍ່ຜ່ານກາງດີນ.

ຖ້າສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ ຈອນນີ້ 2372 6302, ບົວສອນ 5516 3000, ຈັນທະພອນ 9996 4495

 

 

Posted in ຂາຍດິນ.