ເຈົ້າຂອງເພງ (ຜູ້ສາວຂາເລາະ ) ປ່ຽນຮູບແບບໃໝ່ໄດ້ ໜ້າຮັກເວີ້

ລຳໄຍ ໃຫທອງຄຳ (ຜູ້ສາວຂາເລາະ ) ປ່ຽນຮູບແບບແຕ່ງກາຍໃໝ່  ເພື່ອເວທີ ຫມໍລຳຟັງເພັດ ຈະເປັນແບບໃດ ມີຄຣີບ

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ, ວີດີໂອຄຣີບ and tagged .