ຄວາມສຳຄັນຂອງໃສ້ກອງອາກາດຂອງລົດໃຫ່ຍ ທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້

ໄສ້ກອງອາກາດຖືວ່າເປັນສິ້ນສ່ວນສຳຄັນໃນລົດໃຫ່ຍ ໜ້າທີ່ຂອງໄສ້ກອງອາກາດປຽບເໝືອນຂົນຫູດັງຂອງມະນຸດ ນັ້ນເອງ ໜ້າທີ່ ຂອງໄສ້ກອງອາກາດຍັງມີໜ້າທີ່ໃນການກອງຝຸ່ນລະອອງຈາກອາກາດ ເພື່ອຈະນຳເອົາອາກາດບໍລິສຸດປາສະຈາກຝຸ່ນລະອອງ ໄປໃຊ້ ປະສົມກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ທີ່ເຮົາຮຽກກັນວ່າ: ໄອດີ) ສໍາລັບການຈຸດລະເບີດຂອງຈັກ. ທີ່ລັກໆຂອງໄສ້ກອງອາກາດ ຄືກອງຝຸ່ນລະ ອອງ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກຕ່າງໆ ທີ່ປະປົນມາກັບອາກາດບໍ່ໃຫ້ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນເຄືອງຈັກ ຖ້າບໍ່ມີເຄືອງກອງເພື່ອກຳຈັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເຄືອງ ຈັກ ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຄືອງຍົນແປເພ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນເຄືອງເປື້ອນໄດ້ໄວ ຊຶ່ງເປັນຜົນໂດຍຕົງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສົກກະ ປົກ ແລະ ເສຍຫາຍໄດ້ກ່ອນໄລຍະເວລາອັນຄວນ ໄສ້ກອງອາກາດຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟຍ້ອນກັບ ຖ້າບໍ່ໃສ່ໃສ້ກອງອາ ກາດ ມີໂອກາດເຮັໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຫຼຸດສຽງດັວຂອງອາກາດທີ່ຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກ.

ໄສ້ກອງອາກາດທີ່ໃຊ້ນຳລົດໃຫ່ຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນແບບເຈ້ຍແຫ້ງ ສາມາດເປົ່າທຳຄວາມສະອາດໄດ້ ມີບາງຊະນິດທີ່ເປັນ ແບບເຈ້ຍເຄືອບນ້ຳມັນ ແບບນີ້ບໍ່ສາມາດເປົ່າໄດ້ຈະຕ້ອງປ່ຽນຢ່າງດຽວ. ການກວດໃສ້ກອງອາກາດຕ້ອງມີການກວດເຊັກຕາມ ໄລຍະເວລາ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ໃສ້ກອງອາກາດທີ່ອຸດຕັນ ຫຼື ມີຝຸ່ນຕິດຢູ່ຫຼາຍ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປອຸດປິດກັ້ນ ປະລິ ມານອາກາດທີ່ໄຫຼເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ ອາກາດທີ່ເຂົ້າເຄື່ອງໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະສົມໜາເກີນໄປ ເຮັງລົດບໍ່ຢາກອອກ ຮອບຂຶ້ນ ຊ້າ ເຮັດໃຫ້ລົດກິນນ້ຳມັນຫຼາຍຂຶ້ນ ທຳໃຫ້ມົນລະພິດອາຍເສຍເພີ່ມຂຶ້ນ ໄອເສຍມີຄວັນີດຳ ດັ່ງນັ້ນຄວນທຳຄວາມສະອາດໃສ້ກອງ ອາກາດເປັນປະຈຳ.

 

Posted in ກ່ຽວກັບລົດ and tagged .