ການເລືອກຊື້ເຄື່ອງປັບອາກາດ ທີ່ເໝາະກັບຫ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າໃນການໃຊ້ງານ

ຕົກມາຮອດຊ້ວງເດືອນ 4-5 ຂອງທຸກໆປີ ອາກາດຈະຮ້ອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດລຳບາກຈາກອາກາດທີ່ຮ້ອນ ອົບເອົ້າ, ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍຄົນກໍ່ຈະຫັນມາເພິ່ງເຄື່ອງປັບອາກາດ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ເລີຍເອົາວິທີເລືອກເຄື່ອງປັບອາກາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫ້ອງມາຟາກ.

ເພາະການທີ່ຈະເລືອກຊື້ແອ ຫຼື ເຄື່ອງປັບອາກາດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນວນເຖິງອັນດັບຕົ້ນໆແມ່ນຂະໜາດຂອງຫ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ລາຄາຖືກຢ່າງດຽວ ເພາະລາຄາມັກຂື້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງ BTU ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຂະໜາດ ບີທີຢູສູງ ລາຄາກໍ່ຈະສູງ. ຂະໜາດຂອງ BTU ເປັນເຄື່ອງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມແຮງຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງເລືອກໃຫ້ເໝາະກັບຂະໜາດຂອງຫ້ອງ ເພາະຖ້າເລືອກເຄື່ອງທີ່ມີຄ່າ ບີທີຢູຕໍ່າເກີນຈະເຮັດໃຫ້ແອບໍ່ເຢັນ ແລະ ຍັງເປືອງໄປອີກດ້ວຍ. ເອົາລະສະນັ້ນເຮົາຈະຮູ້ແນວໃດວ່າເຮົາຄວນເລືອກແອຂະໜາດ BTU ເທົ່າໃດ.

ສຳລັບຫ້ອງທີ່ມີຄວາມສູງບໍ່ເກີນ 3 ແມັດຄວນເລືອກແອດັ່ງນີ້:

 

ພື້ນທີ່ຂອງຫ້ອງ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຂະໜາດຂອງລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງຂອງຫ້ອງ ຕົວຢ່າງຖ້າຫ້ອງ ກວ້ວງ 3 ແມັດ ຍາວ 4 ແມັດ ພື້ນທີ່ຂອງຫ້ອງຈະເທົ່າກັບ 12 ແມັດ.

ຫຼື້ ຄິດງ່າຍ ພື້ນທີ່ຫ້ອງ = ລວງກວ້າງ X ລວງຍາວ

ແຕ່ຖ້າໃຫ້ດີຄວນເລືອກເຄື່ງທີ່ມີຂະໜາດສູງກວ່າຫ້ອງແນ່ ຈະໄດ້ປະຢັດໄຟ ແຕ່ຢ່າເລືອກສູງຈົນເກີນໄປ ເຊັ່ນຂະໜາດຂອງຫ້ອງ 12 ແມັດ ເອົາ 12,000 ບີທີຢູ ເພາະລາຄາກໍ່ບໍ່ແພງ ແຖມຍັງປະຢັດໄຟເວລາໃຊ້ງານອີກດ້ວຍ ແລະ ຄວນເລືອກເຄື່ອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍປະຢັດໄຟເບີ 5 ນຳເດີຈະດີທີ່ສຸດ.

ລາຄາຂອງເຄື່ອງປັບອາດ SAMSUNG ຂະໜາດ 12,000 ບີທີຢູ ຈະປະມານ 3,500,000 – 4,000,000 ກີບ.

 

 

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged , .