ປະຈຸບັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເປີດສາຍດ່ວນແລ້ວ 1514

ປະຈຸບັນນີ້ທາງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຕຳນິສົ່ງຂ່າວຜ່ານ ຊ່ອງທາງ facebook mpnre.gov.la ຂອງກະຊວງໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສາຍດ່ວນ 1514 ສະນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງພະນັກງງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊົນ ທຸກຊັ້ນຄົນ ຮັບຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງ ໃນການປັບປຸງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມຂ້ອງໃຈ ແລະ ຖືກເອົາລັກເອົາປຽບ ຄິດວ່າບໍ່ເປັນທຳສຳລັບ ທ່ານ ກະລຸນນາກົດ 1514 ຮັບຮອງວ່າບັນຫາທີ່ທ່ານຂ້ອງໃຈ ອາດຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ຈົນເກີດເປັນໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສ່ວນລວມ ຫຼື ຕົວທ່ານເອງກໍ່ເປັນໄດ້.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ www.mpnre.gov.la

 

Posted in ພັກ-ລັດ and tagged .