ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

ການທີ່ຈະສ້າງເຮືອນເປັນຂອງໂຕງເອງໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ບາງຄົນອາດໃຊ້ເວລາເກັບອອມເງີນມາເກືອບເຄິ່ງຊີວິດກ່ອນທີ່ຈະສາມາດສ້າງໃດ້ ຫຼື ບາງຄົນອາດຄ່ອຍສ້າງໄປທີ່ລະໜ້ອຍ 3-5 ປີຈຶ່ງສຳເລັດ ເພາະສະນັ້ນ ເຮືອນທີ່ເຮົາສ້າງຕ້ອງໜ້າຢູ່, ເປັນເຮືອນທີ່ຕອບໂຈດໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາເອງ ສະນັ້ນຈິງເອົາສິ່ງດີໆມາຟາກ ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຄິດຈະສ້າງເຮືອນໃໝ່ ກ່ອນທີ່ຈະເສຍໃຈພາຍຫຼັງຫາກຕັດສິນໃຈ ສ້າງໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳເນິງເຖິງ 8 ສິ່ງທີ່ຈະກ່ວາຕໍ່ໄປນີ້:
1. ເລືອກທີ່ດິນ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆ ທີ່ຄວນຄຳເນິງເຖິງກ່ອນທີ່ຈະສ້າງເຮືອນ, ຄວນເລືອກທຳເລ ທີ່ສະດວກສະບາຍ ຫຼີກລ້ຽງມົນລະພິດ ເຊັ່ນໂຮງງານ, ບ່ອນລ້ຽງສັດ ຫຼື ບໍ່ຂີ້ເຫຍື້ອຍ ແລະ ຄວນກວດສອບຂອບເຂດທີ່ດິນ ແລະ ສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍັງເປັນອີກຕົວແປໜຶ່ງໃນການອອກແບບເຮືອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງທີ່ດິນ
8 ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ
2. ເລືອກຮູບແບບ ແລະ ສະຕາຍ ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນເຮືອນໄກ້ຄຽງ, ທາງເຂົ້າ, ເສັ້ນທາງ ລວມໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ງານ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການກຳນົດແບບເຮືອນ ວ່າຈະເປັນຊັ້ນດຽວ ສອງຊັ້ນ ຫຼື ວ່າສາມຊັ້້ນ, ນອອກຈາກນັ້ນແສງແແດ, ທິດທາງຂອງລົມຈະເປັນໂຕທີ່ຄວນຄຳເນິງໃນການຈັດຮູບແບບຂອງພື້ນທີ່ ແລະທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄວນອອກແບບໃຫ້ຕົງກັບຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໃຫ້ລົງໂຕໃຫ້ໄດ້ ຈະເປັນການດີ.
ແລະ ຂໍແນະນຳແບບເຮືອນ 6 ແບບ ຈາກ SCG

ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

ສະຕາຍແບບທຳມະຊາດ (Natural Style) ແບບນີ້ເໝາະກັບຄົນທີ່ມັກຢູ່ທ່າມກາງທຳມະຊາດ ແລະ ນິຍົມການພັກຜ່ອນແບບຮູບແບບຂອງ ຣີສອດ ເຊິ່ງແບບນີ້ຈະອອກແບບໃຫ້ເປັນມິດ ແລະ ໄກ້ຄຽງກັບທຳມະຊາດ ວັດສະດຸທີ່ໄຊ້ຈະເປັນໄມ້ ແຕ່ຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຮືອນຮູບແບບນີ້ກໍ່ຄື ບໍ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຫາຍາກ ແລະ ລາຄາແພງ.ສະນັ້ນຄວນໃຊ້ວັດສະດຸທຽມຈະດີກວ່າ.
ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ
ສະຕາຍປະຍຸກ (Thai Oriental Style) ແບບນີ້ຈະບົ່ງບອກເຖິງສະຕາຍຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມເປັນຖ້ອງຖິນ ເຊິ່ງເຂົ້າກັບຍົກສະໃໝປະຈຸບັນໃດ້ຢ່າງລົງໂຕ. ນຍົມເປັນເຮືອນທີ່ອອກແບບເພື່ອລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ແລະ ມີລະບຽງ.

ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

ສະຕາຍຮ່ວມສະໃໝ (Contemporary Style) ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ນິຍົມໃນຄວາມລຽບງ່າຍ ສະບາຍໆ ເປັນກັນເອງ ແລະມີແຜນປັບປ່ຽນປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍໃນອະນາຄົດ ໂດຍມີການປະສົມປະສານຍົກສະໃໝໃໝ່ ແລະ ວັດສະດຸເກົ່າຢ່າງລົງໂຕ ເຊັ້ນໄມ້, ວັດສະດຸທົດແທນໄມ້ ໂດຍຈະເນັ້ນເປັນສີຂາວ ແລະ ສີໂປ່ງໃສ່ສຳລັບຜິວໄມ້ ມັກເປັນສະຕາຍທີ່ນິຍົມກັນທົ່ວໄປ

ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

ສະຕາຍໂຄໂລເນຍ (Colonial Style) ເປັນແບບທີ່ປະສົມປະສານຄວາມເປັນຕາເວັນຕົກ ກັບທ້ອງຖິ່ນໃນອາດິດ ເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ມັກຄວາມອົບອຸ່ນ ອ່ອນຫວານ ຫຼົງໄຫຼກັບບັນຍາກາດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ກິ່ນອາຍໃນອະດິດ ດ້ວຍຮູບແບບທີ່ງົດງາມ ນຸ້ມນວນຈາກການນຳໃຊ້ໂທນສີອ່ອນເຊັ່ນ: ຂາວ ຄຣີມ ຂຽວອ່ອນ  ແລະ ເນັ້້ນວັດສະດຸທີ່ເປັນໄມ້ ຫຼື ໄມ້ສັງເຄາະ

ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

ສະຕາຍຄຣາດສິກ (Classic Style) ສຳລັບຄົນທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນຄວາມສະຫງ່າ ຫຼູຫຼາແບບຕາເວັນຕົກ ແບບເຮືອນສະຕາຍນີ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກປະເທດເອີຣົບ ອີຕາລີ້ ແລະ ເມລີເຕລະເນຍ ເປັນແບບທີ່ສະທ້ອນໂຕຕົນທີ່ສຸດ ເພາະມີຄວາມຫຼູຫຼາກ້ວງຂວງທັງພື້ນທີ່ ແລະ ໂຕເຮືອນ ແລະ ການປະດັບດ້ວຍເສັ້້ນສາຍໂຄ້ງ ແລະ ອົງປະກອບຕົບແຕ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຫຼູຫຼາ ມີຖານະ

ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

ສະຕາຍສະໃໝ່ (Modern Style) ເປັນຮູບຊົງຮູບແບບເລຂາຄະນິດ ບໍ່ສັບຊ້ອນ ເປັນສະຕາຍທີ່ມີຄວາມທັນສະໃໝ ເນັ້ນຄວາມລຽບງ່າຍ ເສັ້ນສາຍເລັກນ້ອຍ ມີຟັງຊັນການໃຊ້ງານຫຼາກຫຼາຍ ນິຍົມນຳໃຊ້ວັດສະດຸທັນສະໃໝເຊັ່ນແກ້ວແຜ່ນໃຫຍ່ ໂລຫະ ຫຼື ວັດສະດຸສັງເຄາະ ເປັນຮູບແບບທີ່ເໝາະກັບສະຕາຍຄົນເມືອງແລະ ກຳລັງໃດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນ
3. ພື້ນທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນ ອາດຈະສອບຖາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກພາຍໃນເຮືອນເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວ ແລະ ສ່ວນລວມ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກຳນົດງົບປະມານໃນຂັ້ນຕົນໄດ້
ໝາຍເຫດ: ການກໍ່ສ້າງໂດຍປະມານ = 10,000 – 18,000 ບາດ/ຕມ ແລະ ວຽກຕົບແຕ່ງພາຍໃນ 4,00 – 8,000/ຕມ
4. ວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ເມື່ອຮູ້ຄ່າກໍ່ສ້າງໂດຍປະມານ ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນອື່ນໆອີກ ເຊິ່ງອາດຈະວາງແຜນໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນອັດຕາສ່ວນງົບປະມານທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງເຮືອນດັ່ງນີ້້
-ວຽກການກໍ່ສ້າງ 60 % + ຄ່າອອກແບບ 7.5 %
-ວຽກຕົບແຕ່ງພາຍໃນ 20 % + ຄ່າອອກແບບ 2.5 %
-ຈັດສວນ 4 % + ຄ່າອອກແບບ 1%
-ຄ່າດຳເນີນງານ 3 % + ຄ່າຈ້າງຄອບຄຸມການກໍ່ສ້າງ 2 %

ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໜ້າຢູ່ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນ

5. ການເລືອຜູ້ອອກແບບ ແລະ ການອອກແບບ ຄວນເລືອກນັກອອກແບບທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ມີຜົນງານໃນການອອກແບບ ຫຼືໄກ້ຄຽງກັບສະຕາຍທີ່ເຮົາມັກ, ຄວນແຈ້ງຈຳນວນ ແລະ ລັກສະນະຂອງສາມາຊິກຕ້ອງການ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການດຳເນີນການອອກແບບຕໍ່ໄປ.
 
6. ການອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງ ໂດຍທົ່ວໄປກ່ອນການເລີ່ມກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງປຸກສ້າງ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ ເຊິ່ງເອກະສານປະກອບຈະມີ ແບບກຳກັບ, ລາຍລະອຍດການຄຳນວນໂຄງສ້າງຂອງນັກວິສາວະກອນ, ຫຼັກຖານໃນການປະກອບອາຊີບຂອງນັກວິສາວະກອນ ແລະ ການອອກແບບ ເປັນຕົ້ນ ສ່ວນລາຍລະອຽດໃນການປະກອບຂໍໃຫ້ສືກສາ ຫຼື ສອບຖາມໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
7. ການຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຂໍເບິ່ງຜົນງານທີ່ຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະຜູ້ປະກອບການ ຈາກນັ້ນມອບແບບໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາໄປເຮັດເອກະສານສະເໜີລາຄາ ແລະ ໃນການຄັດເລືອກຄວນປຽບທຽບລາຄາກາງເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄັດເລືອກ
8. ວາງແຜນຄອບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການສົ່ງມອບ ຄວນຫາຜູ້ຄຸມງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ ມາຕິດຕາມແທນ ແລະ ຄວນໝັ່ນກວດສອບຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປັນຫາຂໍ້ຜິດພາດທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແລະ ຕ້ອງຕິດຕາມສະໝໍ່າສະເໜີຈົນກ່ວາຈະສຳເລັດ

 

ພຽງເທົ່ານີ້ການສ້າງເຮືອນຂອງທ່ານກໍ່ຈະໜ້າຢູ່ ແລະ ຕົງກັບເປົ້າໝາຍຂອງການໃຊ້ສອຍ ຢ່າງລົງໂຕ ຂໍໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ຂໍ້ຄິດນີ້ ເປັນຂໍ້ຄິດກ່ອນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປະໂຫຍດ ແກ້ໂຕທ່ານເອງ ຫຼືແບ່ງປັນ ໝູ່ຄູ່ ມິດໄກ້ຄຽງ

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນດີໆຈາກ http://www.forfur.com

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .