Hyundai accent blue ປີ 2015 ລາຄາ 25,000,000 ກີບ-ຜ່ອນຕໍ່ເດືອນລະ 2,600,000

Hyundai accent blue ປີ 2015 ສີດຳ ຫາກໍ່ຂີ່ໄດ້ 1 ປີ ກວ່າ. ຕ້ອງການຜູ້ສົນໃຈຜ່ອນຕໍ່ ໃນລາຄາ 2,600,000 ກີບ/ເດືອນ

  • ລົດແລ່ນໄດ້ 15,000 ກມ ສະພາບປົກກະຕິທຸກຢ່າງ ສາເຫດທີ່ຕ້ອງຂາຍແມ່ນເຈົ້າຂອງຈະໄປຕ່າງປະເທດ ສະນັ້ນຮັບປະກັນລົດບໍ່ມີປັນຫາຢ່າງແນ່ນອນ.
  • ປະຈຸບັນຜ່ອນມາແລ້ວ 1 ປີ ກວ່າ 5 ປີເຊິ່ງຈະຕົກເປັນເງີນຢູ່ປະມານ 54 ລ້ານ ບວກກັບ ອີກ 10% ຂອງລາຄາລົດທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ ແຕ່ຈະຂໍແຕ່ 25,000,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ.
  • ສົນໃຈໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ : 030 5988595 ຫລື what app 020 55163000

ສະພາບລົດແມ່ນຕາມຮູບພາບ:

 

Posted in ຂາຍລົດ and tagged .