ສະພາບອາກາດທີ່ປາກເຊ ໃນຊ້ວງ ວັນທີ 27-31/3/2017

  • ວັນທີ 27/3/17 ຈະມີຟົນຕົກຢູ່ປະລິມານຄ່ອຍ ໃນຕອນທ່ຽງ
  • ໃນວັນທີ 28/3/17 ອາກາດໃນຕອນເຊົ້າຈະມີແດດ ແລະ ໃນຕອນບ່າຍອາກາດຈະມີເມກປົກຄຸມເປັນບາງສ່ວນ ອຸນຫະພູມຢູ່ຢູ່ທີ່ ຕ່ຳສຸດ 31 °C  ແລະ ສູງສຸດ 33°C  ໃນຕອນບ່າຍ
  • ໃນວັນທີ 29/3/17 ອາກາດຈະມີເມກປົກຄຸມໃນຕອນບ່າຍ ແລະ ໃນຕອນແລງອາດມີຝົນຕົກເປັນຈຳນອນໜ່ອຍໆ ໃນບາງພື້ນທີ່

ລາຍລະອຽດຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ

  • ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 31/3/17 ຈະມີຟົນຕົກແຮງ ປະລິມານ 20 ມມ, ຄວາມໄວຂອງລົມຈະຢູ່ທີ 5-10 km/h

 

ອ່າງອິງຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.weather-forecast.com

Posted in ສະພາບອາກາດ and tagged .