5 ພຶດຕິກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈັກເທື່ອ

ຖ້າເຮົາຮູ້ຕົວເອງກ່ອນວ່າ ພຶດຕິກຳຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາລົ້ມເລວ ຫຼື ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮົາກໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີ ວິດເຮົາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແນ່ນອນ.

  1. ຍອມແພ້ຕໍ່ອຸປະສັກ

ເວລາພົບບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ເໜືອການຄວບຄຸ້ມ ຖ້າເຮົາໄດ້ແຕ່ນັ່ງເບິ່ງອຸປະສັກ ແລະ ແລ່ນໜີໄປ ປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງ ໄປກວ່າເກົ່າ ຫຼື ຄ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນມາແກ້ໄຂໃຫ້ ເຮົາຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຢູ່ແບບນັ້ນໄປຕະຫຼອດ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຈຶ່ງໆ ກໍ່ຄືຮັບ ຄວາມສ່ຽງນັ້ນໄວ້ ຈົດຈຳໄວ້ແມ່ນຫຍັງທີ່ຄວນທຳ ແລະ ບໍ່ຄວນທຳ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດຜາດ ແລະ ເດີນໜ້າຕໍ່ໄປພົບກັບຄວາມ ສຳເລັດ

  1. ຄິດວ່າຕົວເອງຮູ້ທຸກຢ່າງ

ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຜ່ານຄວາມເລື່ອງຮ້າຍໆ ມາເປັນສິບຢ່າງ ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນເກັ່ງໆ ມາໄດ້ເປັນຮ້ອຍໆຄົນ ຫຼື ອ່ານໜັງສືມາແລ້ວຫຫຼາຍໆ ເຫຼັ້ມ ເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ທຸກເລື່ອງ ເພາະຍັງອີກຫຼາຍເລື່ອງທີ່ຍັງສາມາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເຖິງວ່າເຮົາຈະ ເປັນຊ່ຽວຊານໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄິດ ທັງໝົດນີ້ກໍ່ປັນໜຶ່ງ ໃນສິ່ງທີ່ ຄ່ອຍຢຸດທຳໃຫ້ເຮົາ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

  1. ຫາຂໍ້ອ້າງແກ້ຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຮົາເຮັດຜິດ ຍອມຮັບ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພາະນີ້ຄືທຸລະກິດບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນຕາຍຕົວ ຫຼື ຖືກຕ້ອງທຸກຢ່າງ ເມື່ອມີປັນ ຫາເຮົາກໍ່ຫາສາເຫດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກ ຖ້າເຮົາມົວແຕ່ຫາຂໍ້ອ້າງ ຊອກຫາແຕ່ຂໍ້ແກ້ຕົວ ໂດຍບໍ່ພະຍາ ຍາມຫາສາເຫດ ຫຼື ຕົ້ນຕໍ ເຮົາກໍ່ຈະເຮັດຜິດຊ້ຳໆ ຢູ່ແບບນັ້ນ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.

  1. ມີຄວາມຄິດແຕ່ບໍ່ລົງມືເຮັດ

ຢ່າລືມເປັນອັນຂາດວ່າ ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງເຮົສເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເດີນມາໄດ້ຈົນເຖິງຈຸດນີ້ ຖ້າເຮົາມີແຕ່ຄວາມຄິດແຕ່ບໍ່ ເຄີຍລົງມືທຳ ຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຝັນຈະນ້ອຍເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ມີທາງເປັນຈຶ່ງໄດ້ ເພື່ອຄວາມສຳເລັໃນອານາຄົດແລ້ວ ຈະລຸກຂຶ້ນມາຂຽນແຜນທຸ ລະກິດ ຮ່າງແຜນການ ຫາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດແຂງ ເຮັດການວິໃຈ ສິ່ງສຳຄັນຄືການລົງມືທຳ ຢ່າເກັບໄວ້ເປັນແຄ່ພຽງຄວາມຝັນ.

  1. ສົນໃຈແຕ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອື່ນແຕ່ບໍ່ລົງມືເຮັດເປັນຂອງຕົນເອງ

ຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອື່ນຮອບຕົວ ໝູ່ເພື່ອນ, ຍາດຕິພີນ້ອງ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງ ເປັນເໝືອນແຮງກະຕຸ້ນຊັ້ນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົສມີກຳລັງ ໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງປະສົບຜົນສຳເລັດ ເໝືອນພວກເຂົາ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກເອົາຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອື່ນມາເປັນແຮງກົດ ດັນຕົວເອງ ມົວແຕ່ອິດສາລິດສະຢາ ສົນໃຈຄົນອື່ນຈະພາດບ່ອນໃດ, ຫຼົ້ມແຫຼວຕອນໃດ ແລະ ຈະໄປໄດ້ໄກເທົ່າໃດ ໂດຍສະເລ່ຍ ຄວາມສຳເລັດຂອງຕົວເອງໄປ ເຊິ່ງທຸກຄົນມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຢູ່ໃນຕົວ ຢ່າມົວແຕ່ເສຍເວລາໃຫ້ກັບຄວາມສຳ ເລັດຂອງຄົນອື່ນ ຈົ່ງລົງມືເຮັດເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ ຈະມີມື້ໃດມື້ໜຶ່ງຄວາມສຳເລັດຈະເຂົ້າມາຫາເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີຄຳວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອີກຕໍ່ໄປ

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ www.bangkokbanksme.com

Posted in ສາລະໜ້າຮູ້ and tagged .