ລອງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ 5 ສິ່ງ ຫຼັງເລີກງານຊີວິດຄຸນຈະປ່ຽນ ໄປຕະຫຼອດການ

ພວກເຮົາທີມງານ buysoldonline ມີສິ່ງໆດີທີ່ຈະມາແນະນຳ ບັນດາທ່ານ ກ່ຽວກັບ 5 ສິ່ງ ຫຼັງເລີກງານຊີວິດຄຸນຈະປ່ຽນ ໄປຕະຫຼອດ ການ. ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮັບຮອງວ່າວຽກງານຂອງທ່ານຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ເຊັ່ນ

1 ສູດ 19:00-24:00

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຫາກເຈົ້າຝັນຢາກເປັນນັກຂຽນ ແຕ່ຈົບສາຍບັນຊີມາ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດບັນຊີໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊ້ເວລາລັງ ເລີກວຽກໃນການເຮັດວຽກຂຽນແບບເຈົ້າມັກໄດ້ ອາດເລີ່ມຕົ້ນຂຽນບົດຄວາມ ຫຼື ບົດອື່ນໆ ທີ່ເຈົ້າສົນໃຈ ເພີ່ມທັດສະ ແລະ ຫາລາຍ ໄດ້ໄປໃນ ຕົວ ເລີ່ມຮຽນຮູ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ ເພີ່ມທັດສະທີ່ລະໜ່ອຍ ສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ແລ້ວວັນໜຶ່ງມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ ເຈົ້າຖະນັດ ແລະ ມີມູນຄ່າ ມະຫາສານຈົນເຈົ້າອົດຕົກໃຈບໍ່ໄດ້.

  1. ຂະຫຍາຍການພົວພັນ

ຖ້າການພົວພັນເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນທໍ່ໃດ ຄວາມກ້າວໜ້າກໍ່ຍິ່ງມາກຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍ ເຈົ້າເລີ່ມຈາກ:

  • ຊ່ວຍບໍລິສັດເຈົ້າຫາຄູ່ຮ່ວມມື
  • ຕິດຕໍ່ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຮຽນຮູ້ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມຄິດດີໆຈາກເຂົາ.
  • ເຂົ້າຮ່ວມສັງຄົມໃໝ່ໆ ເພື່ອປົກປັກຄົນເພີ່ມເຕີມ ໂດຍເລີ່ມຈາກຫ້ອງຮຽນໂຢຄະ ຫຼື ຈາກຫ້ອງຮຽນພາສາກໍ່ໄດ້
  • ງານ Networking ດີໆ ທີ່ມີແຕ່ຄົນເປີດໃຈ
  • ຫຼື ກະທັ້ງຕິດຕໍ່ກັບຄົນໃນໂລກອອນໄລຼ ຢ່າງເຊັ່ນ: Facebook ແລະ ອື່ນໆ.

ພຽງເທົ່ານີ້ເຈົ້າຈະມີການພົວພັນດີໆ ໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ ໃນວັນໜຶ່ງພວກເຂົາອາດເປັນຄົນທີ່ເປີດທຸລະກິດຮ່ວມກັບເຈົ້າ ເປັນເຈົ້ານາຍເຈົ້າ ເປັນລູກນ້ອງຝີມືສະກາດຂອງເຈົ້າກໍ່ອາດເປັນໄດ້.

  1. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຕົວຄຸນເອງ

ຫາກບໍລິສັດບໍ່ໃຫ້ໂອກາດເຈົ້າ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງສ້າງໂອກາດໃຫ້ຕົວເອງ ຢ່າຢຸດຢູ່ກັບທີ່ດ້ວຍການທຳງານເດີມໆ ຂອງເຈົ້າ ຖ້າເຈົ້າຢູ່ຕຳ ແໜ່ງການຕະຫຼາດ ການແວະໄປຊ່ວຍງານຝ່າຍຂາຍກໍ່ບໍ່ເປັນເລືອງທີ່ບໍ່ດີ ໂດຍອາສາທຳງານຟຼີໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຂັ້ນຕອນ ສ້າງງານ ສ້າງອາຊີບ ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ແລກໄປກັບເວລາ ແລະ ຄືນກັບມານັ້ນແສນຄຸ້ມຄ່າ ເພາະເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການ ທຳ ງານເປັນທີມກັບຄົນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າງານຈະເປັນໄປໃນທິດທາງໃດ ແລະ ຄວນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຢ່າ ໃຫ້ງານອາສາສະມັກກະທົບງານລັກຂອງເຈົ້າ ຈັດສັນເວລາໃຫ້ດີ.

4 ອ່ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບນັກທຸລະກິດທ່ານໜຶ່ງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາອົດຖາມເຖິງເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດ ບໍ່ໄດ້ ແລະ ໄດ້ຄຳຕອບມາວ່າ: ອ່ານໄປເລື້ອຍ ຢ່າຢຸດ ຄືສູດສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົສຳເລັດ ແລະ ເຂົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຄວາມຮູ້ ຄືກຸນແຈຂອງຄວາມສໍາເລັດ ຖ້າຍາກປະສົບຜົນສຳເລັດຖ້າໜັ່ນໃນການອ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນໃຫ້ໝົດ ແລະ ເຂົາມັກຈະຖາມຄົນ ອື່ນຢູ່ສະເໜີວ່າເຈົ້າມັກໜັງສືເລື່ອງໃດ ໜັງສືເລື່ອງໄໝ່ເປັນຕາອ່ານ ຈາກນັ້ນເຂົາຈະເລີ່ມອ່ານໜັງສືເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ໝົດ.

5 ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ນັ່ງສະມາທິ

ເບິ່ງແຍ່ງສຸຂະພາບ ແລະ ໃຈ ດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ນັ່ງສຳມະທິຄືສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດເປັນປະຈຳ ການອອກກຳລັ ງກາຍຈະຍື່ນອາຍຸເຈົ້າໃຫ້ຍືດຍາວ ແລະ ເຈົ້າຮູ້ສຶກມີພະລັງທຸກຄັ້ງທີເຮັດ ແລະ ການນັ່ງສະມາທິຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ທົບທວນຕົວເອງ ວ່າຈຸດອ່ອອນ ຈຸດແຂງໃນແຕ່ລະວັນຂອງເຈົ້າມີຫຍັງແນ່ ແລະ ກ້າຈະປະເຊີນກັບບັນຫານີ້ອີກ ເຈົ້າຈະແກ້ໄຂມັນດ້ວຍວະທີໃດ.

Posted in ສາລະໜ້າຮູ້ and tagged .