ຕ້ອງການຂາຍໂຕະ & ຕັ່ງ ລາຄາຖືກ/ Table and chairs for sale

ຕ້ອງການຂາຍໂຕະ 1 ແລະ ຕັ່ງ 5 ໜ່ວຍ ລາຄາຖືກ ພຽງແຕ່ 40,000 ບາດ ພ້ອມສົ່ງໃນລາຄານີ້ ສ່ວນຕ່າງແຂວງຈະໄດ້ໄລ່ຄ່າເພີ່ມຕື່ມອີກ

ຊະນິດໄມ້ເປັນໄມ້ ຄ່າ ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ແຂງ

Table and chairs for sale as price of 40,000 baht (9,200,00 kip) including delivering within Vientiane capital, but provincial level is charged more for transportation.

1 table include 5 chairs, good and strong wood and too beautiful.

Contact tel/What apps: 2372 6302

Email: buysoldonline@gmail.com

Posted in ສາລະໜ້າຮູ້, ອຸປະກອນອື່ນໆ.