ຕ້ອງການຊື້ດີນລາຄາປະມານ 1 ລ້ານບາດລົງມາເຊີ່ງໃນໄລະຍະຫ່າງບໍ່ເກີນ 7 ກິໂລແມັດຈາກປະຕູໄຊ

ໃຜຕ້ອງການຂາຍດີນດວ່ນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າ ດ່ວນ 020 2372 6302, 5516 3000, 9996 4495,  9998 8263

ໄລຍະຫ່າງບໍ່ເກິນ 7 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກ ປະຕູໄຊ ແລະ ເປັນດີນແຄມທາງເຊີ່ງສາມາດຄ້າຂາຍໄດ້

ດ່ວນ…………….!

Posted in ຂາຍເຮືອນ.