ອາກາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 13-15/03/2016

ພະຍາກອນອາກາດຈາກເວັບໄຊສ໌ weather-forecaste ຂອງວັນທີ 13-14/03/2017 ອາກາດຈະຮ້ອນແຮງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານທີ 14/03/2017 ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 40 °C ແລະ ຈະມີຟົນຕົກໃນຕອນກາງຄືນ ປະລິມານສະເລ່ຍ 4 mm, ສຳລັບຕອນກາງຄືນຂອງມື້ນີ້ ທີ 13/03/2017 ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ 23°C ແລະ ສູງູສຸດ 26°C ແລະ ສຳລັບວັນທີ 15/03/2017 ອາດຈະມີ ຟ້າຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ຟ້າຮອງ ຢູ່ໃນຊ້ວງຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນກາງຄືນ.
ລາຍລະອຽດຕາມຮູບພາບ:

ສະພາບອາດກາດ ວັນທີ 13-15/03/2017

ແຜນທີ່ອາກາດ ວັນທີ 13/03/2017

ຫຼືທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງແຜນທີ່ອາກາດ ແລະ ກວດສອບສະພາບອາກາດເພີ່ມເຕີມໃດ້ https://www.buysoldonline.com/laos-weather-map

ອ້າງອິງຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.weather-forecast.com

Posted in ສະພາບອາກາດ and tagged .