ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນດ່ວນ

ປະກາດຂາຍເຮືອນດ່ວນ ບ້ານດອນຕີ້ວເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ ເຂົ້າຮ່ອມ 2 ປະມານ 1000 m ເນື້ອທີ 12 x 15 ພ້ອມເຮືອນ ລາຄາ 700000 ບາດ ສົນໃຈໂທ 999ຼ64495

Posted in ຂາຍເຮືອນ and tagged .