ຕ້ອງການຫາຄົນທີ່ສ້າງແອັບ

ດ່ວນສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່, ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງແອັບ ໂອກາດດີມາຮອດທ່າານແລ້ວ ພວກເຮົາທີມງານ Buysoldonline ຫຼື ແອັດ ມີນກຸ່ມ ດິນ, ເຮືອນ, ລົດມື້ສອງ  ຕ້ອງການບຸກຄົນທີ່ສ້າງເອັບໃຫ້ກັບພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ຕິດຕໍ່ 0305988595, 020 99964495 ລາຍລະ ອຽດສາມາດລົມກັນໄດ້

Posted in ຂ່າວ and tagged .