ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ ໄກ້ຖະໜົນ 450 ປີ ແລະ ທາງຕັດໄປຫາສະໜາມກິລາຫຼັກ 16

  • ດິນຕິດທາງ ໄຫຍ່ກ້ວງປະມານ 10 ແມັດ ເປັນທາງບຸກເບີກໄໝ່ ໄກ້ກັບທາງ 450 ປີ ພຽງ 500 ແມັດ
  • ທຳເລດີ ເໝາະສົມ ສາມາດເຮັດຫຍັງກໍ່ໄດ້.
  • ມີໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາໄກ້ ປະມານ 100 ກວ່າແມັດ
  • ເນື້ອທີ່ດິນ 4 ໄລ່ປາຍ ຂາຍໃນລາຄາ 1,500 ບາດ/ມ2 (ສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນໄດ້)

ຫາກສົນໃຈສອບຖາມ ຫຼື ນັດໄປເບິ່ງດິນໂຕໃຈໄດ້ທີ່ 020 55163000

Posted in ຂາຍດິນ and tagged , .