ຂາຍລົດດ່ວນເດີສົນໃຈແທ້ໂທເລີີຍ

ຂາຍລົດ ໄຮລັກ ໄທເກີ ໂຕແມ່ ລາຄາ 360,000 ບາດ ຢູ່ທີ່ບ້ານພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ

ລົດສະພາບຍັງດີ ແລະ ຂີ່ມ່ວນ ກາຊວນ 2460 ຊີຊີ ປີ 2008

ໂທເລີຍ 2372 6302

IMG_20170117_123147IMG_20170117_123206

Posted in ຂາຍລົດ and tagged .