Norway ຈະຍົກເລີກການຈະຈາຍລະບົບວິທະຍຸ FM ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ເປັນປະເທດທຳອິດຂອງໂລກ

Norway ຈະປ່ຽນລະບົບ ຖາຍທອດວິທະຍຸ ຈາກລະບົບ FM ໄປເປັນລະບົບ ດິຈິຕອນເຕັມຮູບແບບ ໃນປີ 2017 ເຊິ່ງຈະເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ຈະຍົກເລີກການຖ່າຍທອດວິທະຍຸລະບົບ FM

ໂດຍການພິຈາລະນາ ແລ້ວການຖ່າຍທອດລະບົບວິທະຍູຸໃນລະບົບ ດິຈິຕອນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບກວ່າ ທັງຈຳນວນສະຖານີທີ່ມີເຖິງ 42 ສະຖານີ ຖ້າທຽບກັບຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດມີພຽງ 5 ສະຖານີ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ນໍເວຍ ໃນປະຈຸບັນ. ທີ່ສຳຄັນຈະປະຢັດງົບປະມານໃນການອອກອາກາດແບບເກົ່າໄດ້ປະມານ 200 ລ້ານ ໂດລາຕໍ່ປີ.

ປັດໃຈທີ່ປະເທດນີ້ຈະຍົກເລີກກໍ່ເນື່ອງຈາກລະບົບການກະຈ່າຍວິທະຍຸລະບົບ FM ຂອງປະເທດເຂົາໃຊ້ງົບປະມານສູງ ເນື່ອງຈາກພຸມີປະເທດ ມີແຕ່ພູ ແລະ ຜາ ນັ້ນເອງ.

ຂໍຂອບໃຈ ຂ່າວຈາກ: kapook.com

Posted in ພັກ-ລັດ and tagged .