ເຕືອນ​ໄພ​ໃກ້​ຕົວ

img_20161214_081155img_20161214_081214

ການນຳໃຊ້ລົດຈັກ ລົດໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ສັບສົນ, ລົດຕິດ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆບໍ່ເວັ້ນໃນແຕ່ລະມື້. ອີກເຫດການໜື່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ແຕ່ລະຄົນອາດມີປະສົບການກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ລົດຈັກ ເຊີ່ງຂີ່ໄປດີດີ ຫຼື ຂີ່ຕາມຟຸດບາດ ຫຼື ຫົນທາງໃຫຍ່ໃນເວລາໄປການຍາມເຊົ້າ ຫຼື ກັບຈາກວຽກງານໃນຕອນແລງ ເກີດຕີນຮົ່ວ ເຊີ່ງບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກຕີນບໍ່ໄດ້ສູບລົມ ຫຼື ຢ່າງອ່ອນ.

ແຕ່ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຍ້ອນມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີໄດ້ນຳເອົາສີ່ງຂອງມີຄົມ ຫຼື ເຫັກຕະປູ ແລະ ເຂັມຕ່າງໆໄປຖີ້ມໄວ້ໃນເສັ້ນທາງເດີນລົດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຖະໜົນເກີດຄວາມລຳບາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງທິມງານຂອງພວກເຮົາຈື່ງຂໍຝາກເຖີງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ກວດສອບໂດຍດ່ວນ ຫຼື ລົງຕິດຕາມກວດກາເບີ່ງຕາມຄວາມເປັນຈີງ ເຊີ່ງທ່ານຄິດວ່າມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ມັນເວົ້າເລື້ອງຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ.

ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍຈາກທິມງານ ຊື້-ຂາຍອອນໄລນ໌ (buysoldonline)

Posted in ສາລະໜ້າຮູ້.