9 ຢ່າງກ່ຽວ​ກັບ​ໝາກ​ຖົ່ວ ດາວ​ອີນ​ຄາ ​ທີ່​ທ່ານ​ຄວນ​ຮູ້?

sachainchi sachainchi2
1. ຊວ່ຍລົດຄໍເຮດສະເຕີຮໍ HDL
 2.ປ້ອງກັນການແຂງຕວົຂອງເລືອດ ໂດຍການຮັກສາລະດັບໄຂມັນທີ່ອີ່ມຕົວໃນກະແສເລືອດ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຫົວໃຈ.
  3. ປ້ອງກັນຄວາມດັນເລືອດສູງ.
  4.ຊ່ວຍຄວບຄຸມນ້ຳຕານ ແລະ ລົດໂລກຊື້ມເສົ້າ.
  5.ຮັກສາຄວາມໝູນວຽນຂອງເຊວຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ.
  6.ລົດອາການອັກເສບຂອງຫຼອດເລືອດໂລກໄຂຂໍ້.
  7.ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຜິວໜັງ, ຫອບຫືດ, ໄມເກຣນ.
  8.ມີສານຕ້ານອະນຸໂມນອິດສະຫຼະ, ຄວາມຄຸມຄວາມດັນຕາ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ.
  9.ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບພຸມຄຸມກັນໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງຂົນສົ່ງອອກຊິແຊນຂອງເລືອດໄປຫາເນື້ອຫຸ້ມຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ເໝາະສົມ.
Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ.