ຄວາມຈິງທີ່ ເຈົ້າໂຕອອກມາສາລະພາບ ກ່ຽວກັບການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອມເສຍປະເພນີລາວ

ນີ້ຄືວີດີໂອການສາລະພາບຂອງເຈົ້າໂຕ ຟັງເອົາເດີ ເບິ່ງເອົາເດີທຸກທ່ານ ຈະໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ ວ່າແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນຄົນລາວເຮົາເດີ

 

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ and tagged .