ທ່ານ​ຮູ້ບໍ່​ວ່າ​ການ​ຟ້ອນ​ຖະ​ຫວາຍ​ບູ​ຊາ​ໃນ​ໜ້ງ​ດັງ​ເລື່ອງ​ນາ​ຄີ​ມີ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ມາ​ຈາກ​ລາວ….ວາວ

ກະລຸນາເບີ່ງໃຫ້ຈົບເດີທຸກໆທ່ານ

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ.