ວິທີການເບິ່ງລົດມືສອງກັບອຸປະກອນ 7 ຢ່າງພື້ນຖານ

ວິທີການເບິ່ງລົດມືສອງ, ສະພາບລົດມືສອງ ເມື່ອຈະຊື້ ຕ້ອງມີຈຸດທີ່ຄວນພິຈາລຳນາ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈ

ຫາກຕ້ອງການຊື້ລົດມືສອງ ແລະ ຢາກໄດ້ລົດສະພາບດີໆ ບໍ່ຍ້ອມແມວ ອຸປະກອນພື້ນຖານຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້ດີ. ແລະ ມັນດີແນວໃດ ອ່ານເບິ່ງກໍ່ແລ້ວກັນ

 

1.ໄຟລົດ ໄຟສັນຍານຕ້ອງບໍ່ມີປັນຫາ

ກໍ່ຄືໄຟນ້າ ໄຟລ້ຽວ ໄຟເບກ ແລະ ໄຟແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການໃຊ້ງານເວລາຂັບຂີ່, ເປັນຕົ້ນໄຟລ້ຽວ ໄຟໜ້າ ໄຟເບກ ແລະ ສຳລັບໄຟແຈ້ງເຕືອນສັນຍານຕ່າງໆ ພາຍໃນລົດ ກໍ່ເປັນການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອບອກໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ວ່າສະຖານະຂອງໂຕລົດວ່າມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ໂຕລົດ

Tips :: ໄຟເຕືອນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໄຟເຕືອນຄວາມຮ້ອນສຳຄັນຫຼາຍຫາກໃຊ້ງານບໍ່ໃດ້ອາດສົ່ງຜົນຮຸນແຮງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດໃດ້ເສຍເງີນຄາສ້ອມແປງແພງ ແລະ ລຸກລາມໄປສ່ວນອື່ນໆ

2. ຢາງຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ

ລັກສະນະຂອງຢາງລົດຄວນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ ດອກຢາງຕ້ອງເລີກ ເບິ່ງປີຜະລິດບໍ່ເກີນອາຍຸການໃຊ້ງານ ໂດຍອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຢາງຈະບໍ່ຄວນເກີນ 2 ປີ ສະນັ້ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຊື້ຄສນເບິ່ງຢາງກ່ອນ ນຳໄປໃຊ້ງາຍ

 

Tips :: ຢາງລົດເປັນສິ່ງສຳຄັນລະດັບຕົ້ນໆ ຂອງລາຍການສິ່ງທີ່ຄວນຈະປ່ຽນຫຼັງຈາກຊື້ມາແລ້ວ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຢາງເກົ່າຜ່ານການໃຊ້ງນມາໝັກສ່ຳໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຂອງເດີມກໍ່ໃຊ້ງານຢູ່ປົກກະຕິ
3. ແອຕ້ອງເຢັນ

ການໃຊ້ລົດໃນເມືອງ ເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼືແອ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຸດ ທົດສອບເປີດແອເບິ່ງກ່ອນວ່າ ເຢັນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ແຮງລົມຕ້ອງແຮງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທຸກລະດັບ

Tip :: ເມື່ອເບິ່ງລົດມືສອງ ໃຫ້ລອງສະຕາດລົດ ແລະ ເປີດແອທີ່ລະດັບສູງສຸດເພື່ອເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງຊ່ອງລົມ ວ່າມີລົມແອປົກກະຕິຫຼືບໍ່
4. ພວກມະໄລຈະຊ່ວຍບອກທຸກຢ່າງ

ພວງມະໄລລົດເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງລະວ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຊ້ວງລ່າງຂອງລົດ ເມື່ອໄດ້ທົດສອບຂັບ ບໍ່ຕ້ອງຂັບໄວ ໃຫ້ຄ່ອຍໆຂັບ  ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສັງເກດພິດຕິກຳຂອງລົດໄດ້ ຫາກມີສຽງກ໋ອກແກກຈາກຊ່ວງລ່າງ ນັ້ນສະແດງວ່າຊ່ວງລ່າງອາດຫຼົມ ເຮັດໃຫ້ສະເທືອນມາເຖິງພວງມະໄລ

Tips :: ເວລາລອງຂັບຢ່າງລອງໂດຍການຂັບໄວເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າລົດທີ່ລອງຂັບນັ້ນຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ
5. ລອງເຂົ້າເກຍ

ສ່ວນຂອງເກຍທຳມະດາ (MT) ລອງເຂົ້າເກຍແລະສັງເກດໃຫ້ດີຈັງວະທີ່ລົດເຄື່ອນທີ່ ວ່າມີອາການກະຕຸກຫຼືບໍ່ ເວລາປ່ຽນແກ ຖ້າເຂົ້າເກຍຍາກສະແດງວ່າເກຍລົດຈະມີປັນຫາແລ້ວ ຫາກເປັນເກຍອໍໂຕ (AT) ວິທີງ່າຍໆຄືອາການຂອງລົດເມື່ອຢຽບເບກແລະເຂົ້າເກຍ D ໄວ້ອາການຂອງລົດກະຕຸກຄືຈະມອດ ຫຼື ສັ່ນນັ້ນສະແດງວ່າເກຍຈະເລີ່ມມີປັນຫາແລ້ວ

Tips:: ສ່ວນຂອງເກຍເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນແລະແພງ ຖ້າຫາກໃດ້ລົດທີ່ມີປັນຫາເລື່ອງເກຍມາ ອາດຈະຕ້ອງໃດ້ກຽມເງິນໄວ້ແປງແພງກວ່າອາໄຫຼ່ອັນອື່ນ.ເພາະສະນັ້ນຕ້ອງທົດສອບເລື່ອງເກຍໃຫ້ລະອຽດ

6. ທົດສອບເບກ

ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງຂອງລົດກໍ່ຄືເບກ ກ່ອນຈະຊື້ຄວນທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງເບກກ່ອນ ວ່າໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິຫຼືບໍ່ ໂດຍການທົດສອບລອງຂັບ ຊ້າໆ ແລະລອງເບກຄ່ອຍໆ ຖ້າເບກຢູ່ ຢຸດສະນິດ ສະແດງວ່າເບກບັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ ນອກຈາກນີ້ຄວນສັງເກດເບກບ່ອນຕີນລົດວ່າມີຮອຍຊືມຂອງນ້ຳມັນເບກຫຼືບໍ່ ຖ້າຖ້າມີນັ້ນຄືປັນຫາຂອງເບກ ທີ່ຈະຕ້ອງໃດ້ເສຍເງີນຄືກັນ


Tips :: ລາຄາເບກ ລາຄາອາໄຫຼ່ ອາດຈະບໍ່ສູງທໍ່ອຸປະກອນອື່ນ ແຕ່ການເລືອກລົດທີ່ມີລະບົບເບກສົມບູນສຸດ ກໍ່ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ

7. ສະຕາດຕິດງ່າຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງງຽບ

ສະຕາດເຄື່ອງເພື່ອເບິ່ງສິ່ງຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ ພຽງບິດກະແຈລົດສາມາດສະຕາດຕິດທັນທີນັ້ນສະແດງວ່າລະບົບໄຟທີ່ຖືກຈ່າຍມາຈາກໝໍ້ໄຟ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ ບໍ່ຕ້ອງບິດກະແຈລາກຍາວໆເມື່ອຈະສະຕາດ ເມື່ອຕິດແລ້ວໃຫ້ໄປສັງເກດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ວ່ານຽບເນິ່ງ ຫຼືບໍ່

Tips :: ເຄື່ອງຈັກອາດມີບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິຫາກຜ່ານການສ້ອມແປງມາແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນຄວນສັງເກດໃຫ້ດີ ວ່າເຄື່ອງຈັກນັ້ນນິ້ງ ແລະ ງຽບດີ

 

ທັງໝົດທັງມວນນັ້ນແອດມິນກໍ່ນຳສະເໜີວິທີ ງ່າຍໆທີ່ທ່ານສາມາດສັງເກດໃດ້ເອງ ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຊື້ ແຕ່ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫາກບໍ່ມັ້ນໃຈ ຄວນໃຫ້ຊ່າງສະເພາະທາງ ໄປຊ່ວຍກວດສອບຈະເປັນການດີ ແລະ ຖ້າຫາກຊ່າງທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

Posted in ກ່ຽວກັບລົດ and tagged .