ແບບເຮືອນຫຼັງ ນ້ອຍສະຕາຍໂມເດີນ ພື້ນທີ່ປະມານ 60 ຕມ ປະກອບ ມີ 2 ຫ້ອງນອນ ໃຊ້ງົບປະມານປະມານ 150,000 ລ້ານກີບ

14915645_966388886800115_7262535435282814428_n

15193522_966388930133444_6333262852555690377_n

15085722_966388910133446_2385201899819253506_n

15181301_966388950133442_5997228753975437823_n

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .