ຂາຍທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານໂຊກຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາຄາ 3000 ບາດ ຕໍ່ຕາແມັດ

ຂາຍທີ່ດິນ
ຢູ່ບ້ານໂຊກຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາຄາ 3000 ບາດ ຕໍ່ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ດິນ 1,132 ຕາແມັດ, ຂາຍຍົກ ບໍ່ໄດ້ແບ່ງຂາຍ.
Tel : 28887172

15094930_1190077427737748_7483057733968193397_n

Posted in ຂາຍດິນ and tagged .