ຕ້ອງການຂາຍດິນ ໃນໂຕເມືອງ ບ້ານນາຄຳ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົງກັນຂ້າມກັບໂບດ ນາຄໍາ

ຕ້ອງການຂາຍດິນ
ໃນໂຕເມືອງ
ບ້ານນາຄຳ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກົງກັນຂ້າມກັບໂບດ ນາຄໍາ
ເນື້ອທີ່ດິນ 711 ຕາແມັດ
ໂທ 020 5641 3933
020 7777 1178

15181470_903844893048854_7654878833091677376_n

Posted in ຂາຍດິນ and tagged .