ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ບ້ານໂຊກຄໍາ3-4ໄລ່ຂາຍຍົກແລະແບ່ງຂາຍດິນຕິດແຄມທາງຢາງໄຟນໍ້າມາຮອດສະດວກມີເສັ້ນທາງເສື່ອມຕໍ່ຫລາຍບ້ານ

ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ບ້ານໂຊກຄໍາ3-4ໄລ່ຂາຍຍົກແລະແບ່ງຂາຍດິນຕິດແຄມທາງຢາງໄຟນໍ້າມາຮອດສະດວກມີເສັ້ນທາງເສື່ອມຕໍ່ຫລາຍບ້ານເຫມາະເນັດຕະຫລາດຫລືປຸກສ້າງມາເບິ່ງກ່ອນໄດ້ລາຄາຕໍ່ລອງໄດ້ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍຕົງໄດ້ 020 23046304

land-b-xokkham1

Posted in ຂາຍດິນ and tagged .