ຂາຍ Hummer H2 ຈ່າຍກ່ອນ 3,000$ ແລະໃຫ້ຜ່ອນຈ່າຍໄດ້ ເດືອນລະ 1,350$

hummer-h2

ຂາຍ Hummer H2 ຈ່າຍກ່ອນ 3,000$ ແລະໃຫ້ຜ່ອນຈ່າຍໄດ້ ເດືອນລະ 1,350$ ຕົ້ນຫລຸດດອກຫລຸດ 5ປີ. (ເອົາໃບຕາດີນຄ້ຳ). ຫລືຢາກຊື້ເງິນສົດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອກະສານ 39,900$ ກໍ່ໄດ້

ສົນໃຈໂທ: +8562022449898

Posted in ຂາຍລົດ and tagged .