ແຈກແບບ ເຮືອນ ຟຣີ

024

ພາບຕົວຢ່າງສ່ວນແບບອື້ນໆ ຄີກຕາມລິງແຕ່ລະແບບເດີ ຈາ

ແບບເຮືອນຂະໜາດເໝາະສົມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສ້າງເຮືອນ ຂະໜາດພໍຢູ່ ແລະ ບໍ່ເປືອງງົບໃນການສ້າງ ຕາມລາຍການຂ້າງລຸ່ມ ມັນແມ່ນຊື່ແບບເຮືອນ ເດີຂໍບອກ  ສົນໃຈແບບໃດກໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງລາຍລະອຽດກັນໃດ້ເດີ

001 กรมเขา
002 กระดุมทอง
003 กฤษณา
004 กวักโพธิ์เงิน
005 กันเกรา
006 กัลปพฤกษ์
007 กาซะลอง
008 กาญจนิกา
009 กาฬพฤกษ์
010 แก้วเกล้า
011 ขาวลออ
012 ข้าหลวง
013 เขียวหมื่นปี
014 คนทีสอ
015 คัณฑมาลา
016 แคขาว
017 จงกลนี
018 จันทนา
019 จันทร์ทอง
020 จุฑามาศ
021 ฉัตรมรกต
022 ชะมวง
023 ชายผ้าสีดา
024 ชำมะเลียง
025 ชุมแสง
026 ไชยมงคล
027 ดาวลดา
028 ดาหลา
029 ดินแดง
030 ดุสิตา

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged , .