ແບບເຮືອນສອງຊັ້ນພ້ອມຕະລ່າງເຮືອນ ສະຕາຍດັ່ງເດີມ ປາຍົກ

ເປັນແບບເຮືອນປະຍົກ ເຮືອນທີ່ມີກ້ອງຕະລ່າງໃຫ້ເປັນເຮືອນສະໄໝໃໝ່ ປະກອບມີ 3 ຫ້ອງນອນ 4 ຫ້ອງນ້າ ຫ້ອງຮັບແຂກ ມີຄວາມລ່ວງສະບາຍ ມີລະບຽງທີ່ກ້ວງຂວາງ ເໝາະແກ່ການຜັກຜ່ອນ ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍ 300 ຕາແມັດ

ລາຄາໃນການກໍ່ສ້າງປະມານ 3,000,000 – 4,000,000 ฿

ອົງປະກອບຂອງເຮືອນ:
– ຫ້ອງນອນ 1 ຂະໜາດ 3.00 x 4.50 ແມັດ
– ຫ້ອງນອນ 2 ຂະໜາດ 3.00 x 4.50 ແມັດ
– ຫ້ອງນອນ 3 ຂະໜາດ 3.00 x 4.50 ແມັດ
– ຫ້ອງຮັບແຂກ ຂະໜາດ 2.50 x 5.00 ແມັດ
– ຫ້ອງນ້ຳ 1 ຂະໜາດ 3.00 x 3.00 ແມັດ
– ຫ້ອງນ້ຳ 2 ຂະໜາດ 1.50 x 3.00 ແມັດ(ຫ້ອງນ້ຳແຂກ)
– ຫ້ອງນ້ຳ 3 ຂະໜາດ 3.00 x 3.00 ແມັດ
– ຫ້ອງນ້ຳ 4 ຂະໜາດ 3.00 x 3.00 ແມັດ
– ຫ້ອງຄົວ ຂະໜາດ 3.00 x 4.50 ແມັດ
– ພ້ອມກັບລະບຽງກ້ວງຂວາງຮອບເຮືອນ

ຂໍຂອບໃຈ SIAMPLAN

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .