ທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ (AEC)

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຂົ້າໃຈວ່າ AEC ແມ່ນຫຍັງນໍ ກໍ່ຄືປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ທີ່ປະກອບມີ 10 ປະເທດ ເຊິ່ງ ມື້ນີ້ Admin ຂໍນຳສະເໜີ ທີ່ຕ້ອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍແຜນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເອົາເປັນວ່າໃຫ້ພວກເຮົາສັງເກດຕາມແຜນທີ່ແຕ່ລະປະເທດ ແລ້ວກັນ ເພື່ອສົມມົດມີຄົນຖາມ ພໍຈະຕອບເຂົາໃດ້ນໍ

1, ສາທາລະນະລັດ ແຫ່ງສະຫະພາບມຽນມາ (Republic of the Union of Myanmar)

2, ບຣູໄນດາຣຸສຊາລາມ (Negara Brunei Darussalam)

3, ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ (Kingdom of Cambodia)

4, ສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍ (Republic of Indonesia)

5, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Lao People’s Democratic Republic) : ດອກຈຳປາ ຫຼື Dok Champa

6, ປະເທດມາເລເຊຍ (Malaysia)

7, ສາທາລະນະລັດຟີລິບປິນ (Republic of the Philippines)

8, ສາທາລະນະລັດສິງກະໂປ (Republic of Singapore)

9, ລາຊະອານາຈັກໄທ (Kingdom of Thailand)

10, ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ (The Socialist Republic of Vietnam)

Posted in ທົ່ວໄປ and tagged , .