Classic style ແບບເຮືອນ 3 ຊັ້ນ 7 ຫ້ອງນອນ 11 ຫ້ອງນ້ຳ

ແບບເຮືອນເພື່ອເປັນ ໄອເດຍ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຊອກແບບເຮືອນ ປະເພດນີ້ ເໝາະແກ່ຜູ້ທີ່ມີພື້ນທີ່ກ້ວງຂວງ ແລະ ເງີນທືນໃນການກໍ່ສ້າງຫຼາຍ (ເສດຖີ)

co-h3-1001-04

ຄຸນສົມບັດຂອງເຮືອນ CO-H3-1001.04
ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງການ
: 34×39
ແມັດ
ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍ
: 1494
ຕາແມັດ
ຈຳນວນ
: 3
ຊັ້ນ
ຂະໜາດ
: 7
ຫ້ອງນອນ

ຂໍຂອບໃຈ: http://www.ideaican.com

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .