ແບບເຮືອນ 2 ຊັ້ນພ້ອມຕະລ່າງ ຊົງປະຍຸກ

ແບບເຮືອນເພື່ອເປັນ ໄອເດຍ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຊອກແບບເຮືອນ ປະເພດນີ້ ເໝາະແກ່ຜູ້ທີ່ມີພື້ນທີ່ກ້ວງຂວງ ແລະ ຢູ່ເຂດຮອບນອກຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່.

ຮູບພາຍຕົວຢ່າງ:

t-a708

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.smilehomes.com ສົນໃຈຄີກເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໃດ້

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .