ແຈກແບບເຮືອນວິນດາ ພ້ອມລິງດາວໂຫຼດ

ລາຍລະອຽດຂອງເຮືອນ:

  • 3 ຫ້ອງນອນ
  • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
  • ຫ້ອງຮັບແຂກ
  • ຫ້ອງຄົວ
  • ລະບຽງ
  • ບ່ອນຈອດລົດ

ຮູບຕົວຢ່າງ:

ດາວໂຫລດແບບໃດ້ຕາມລິງຂ້າງລຸ່ມ ຂະໜາດເຈ້ຍ A3 ຄົບຊຸດ

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .