ພວກເຮົາເປັນຜູ້ນຳດ້ານການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນເລື້ອງການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ແລກ ປ່ຽນ ທີ່ດິນ ເຮືອນ ລົດ,ເປັນສື່ກາງການການປະຊາສຳພັນທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງການໂປຣໂມດສິນຄ້າ ຫຼື ປະຊາສຳພັນອື່ນໆ. 

ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທົ່ວເຖິງຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະພວກເຮົາມີລະບົບເຄືອຄ່າຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ລະບົບ social ຍອດນິຍົມ ແລະ ມີຄົນຕິດຕາມພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານທາງ Facebook, Twitter ແລະ Google Plus

 


ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາໄດ້ທີ່:


ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ເພື່ອກະຈາຍ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ລົດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທົ່ວໄປ. ພວກເຮົາຈະສັນຫາສາລະດີໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ໃນຍົກປະຈຸບັນ, ເປັນຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນ ນັກສືກສາ.

 

ໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາຂັບເຄື່ອນດ້ວຍທີມງານ 4 ຄົນ ທີ່ທຸ້ມເທເວລາ ແລະ ງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດດ້ວຍກັນກໍ່ຍ້ອນຢາກໃຫ້ ທຸກທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັງເປັນປະໂຫຍດສາມາດນຳໄປປະຍົກໃຊ້ໃດ້ຈິງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາໄດ້ຕາມຊ້ອງທາງ social network: Facebook, twitter, google plus ດ້ວຍການກົດ like ກົດຕິດຕາມ ຫຼື ກົດ share.